Vahvuutemme on erityisesti julkishallinnon palveluiden, palveluverkojen ja -rakenteiden tunteminen. Palvelumme kattavat talouden, prosessien, asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmat.

Keskeisiä kunnan palveluja ovat sosiaali-, terveys- ja sivistyspalvelut sekä tekniset palvelut. Kunnan tulee myös huolehtia turvallisuudesta ja tasa-arvosta. Monimuotoinen tehtäväkenttä vaatii erityisosaamista.
Kuntalaiset toivovat parempia palveluita, ja kunta tavoittelee oikein mitoitettua palveluverkkoa. Esiin voivat tulla eri hallintomallivaihtoehdot, talouden tasapaino, resurssit, riskienhallinta ja luonnollisesti myös käyttäjän eli kuntalaisen näkökulma.

Kunta uudistuu - samalla uudistuvat palvelut

Varhaiskasvatuksen ja lukioverkon täytyy seurailla väestökehityksen ja palvelutarpeiden muutosten linjoja.  Oikein mitoitettu verkko luo edellytykset laadukkaan perusopetuksen järjestämiselle. Muutospaineet kuitenkin nostavat helposti kuntalaisten tunteet helposti pintaan. Asiantuntijan näkemys palvelutarpeen muutoksesta, sen taustatekijöistä ja vaikutuksista on usein tarpeen, jotta tavoitteet saavutetaan.