ITE on arviointimenetelmä henkilöstö- ja palvelukokemuksen kartoittamiseen ja kehittämiseen. Menetelmän avulla voidaan tunnistaa työyhteisön ja toiminnan vahvuuksia sekä kehittämiskohteita osallistamalla työyhteisössä toimivat eri ammatti- ja sidosryhmät. 

Arviointien avulla henkilökunnan ja sidosryhmien ääni kuuluviin

Osallistamisella, vaikutusmahdollisuuksien lisäämisellä ja yhteistyön kehittämisellä on merkittävä vaikutus henkilöstön työhyvinvointiin, ilmapiiriin sekä työyhteisön jäsenten väliseen luottamukseen. 

Dokumentoituja kokemuksia analysoimalla voidaan helpommin tunnistaa ja käsitellä kentällä toiminnan sujuvuutta häiritseviä ilmiöitä. Kun toiminnan tarkastelussa ja kehittämisessä huomioidaan henkilökunnan näkökulmia, luodaan samalla uusi kanava tiedon ja kokemusten jakoon työntekijöiden ja johdon välille.

lataa arviointimenetelmän esimerkkiraportti

 

ITE-menetelmällä kehitetään toimintaa ja edistetään työhyvinvointia. Menetelmällä saavutetaan monia hyötyjä:

Mahdollistaa muutoksen käynnistämisen.

 • luo karkean tilannekartoituksen jatkotyöskentelyn pohjaksi
 • tukee keskeisten kehitettävien aiheiden ja toimintojen tunnistamista

Tuo henkilöstön ja sidosryhmien äänen kuuluviin - osallistaa, vastuuttaa ja sitouttaa.

Luo edellytykset parantaa keskustelua johdon ja henkilöstön välillä.

 • kanava ketterälle tiedonkeruulle
 • painottaa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

Mittari kehittämistyön seurantaan ja vaikuttavuuden arviointiin.

Tukee järjestelmällistä ja tavoitteellista kehittämistyötä ja toiminnan sisällön parantamista.

 

ITE-arviointimenetelmä henkilöstö- ja palvelukokemuksen kartoittamiseen
Kun työyhteisö päättää kerätä tietoa toiminnastaan eri arviointityyppien avulla, alkaa jatkuvan kehittämisen ja oppimisen sykli. Aiemmin toteutuneita arviointeja voi tarkastella suhteessa uudempiin ja siten arvioida toteutuneiden toimenpiteiden vaikuttavuutta toimintaan.  

Arviointimenetelmä toiminnan nykytilan arviointiin

ITE soveltuu erikokoisille organisaatioille ja yrityksille toiminnan nykytilan arviointiin. 

Arviointi voidaan toteuttaa

 1. koko organisaatiolle
 2. erikseen valituille yksiköille tai vastaajatahoille tai
 3. organisaatioiden sidosryhmille.

Arvioinnit sisältävät kuusi aihekokonaisuutta väittämineen ja väittämät on räätälöity eri arviointityyppien mukaisesti:

 • Henkilöstökokemus (työntekijät ja esihenkilöt)
 • Asiakaskokemus
 • Omaiskokemus
 • Tilaajakokemus

ITE-käyttäjänä et jää yksin!

Asiantuntijamme ovat tukenanne järjestelmän käytössä. Tuemme arviointien laatimisessa sekä analyysi- ja raportointivaiheessa. Lisäksi tarjoamme fasilitointitukea työyhteisön yhteisiin tilaisuuksiin sekä tulosten raportointitilaisuuksiin.

”ITE tuo prosessina esiin konkreettisia esimerkkejä kehittämisen tarpeista ja painopisteistä sekä toimivista kokonaisuuksista. Henkilöstön sitouttaminen kehittämiskohteisiin tapahtuu ITEn avulla johdonmukaisesti. Osallistuminen itsearviointiin ja tätä kautta laadunkehittämiseen lisää henkilöstön sitoutumista ja aktiivisuutta.”  Asiakas, 2019

”Arviointimenetelmä on hyvin kevyt ja sopii usealle toimijalle.” Asiakas 2021

Lue asiakastarina

Kiinnostuitko?

Kerron mielelläni lisää henkilöstö- ja palvelukokemuksen kartoittamisesta ITE-arviontimenetelmän avulla. 
Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää!