FCG konsultoi sotejohtoa

Sote-konsultointi

Sote-asiantuntijamme ovat sekä arjen työn osaajia että johtamisen konkareita. Meille on kunnia-asia, että ratkaisut tuovat merkittäviä hyötyjä ja niiden soveltaminen on sujuvaa. 

Sote-konsultoinnissa hyödynnämme ylläpitämiämme arviointi- ja luokittelumenetelmiä. Vakiintuneet menetelmät tekevät organisaation toiminnan näkyväksi ja auttavat arvioimaan tuloksia suhteessa kustannuksiin.

Kun käytössäsi on tarpeellinen tieto ja suunta selvillä, oikeat valinnat on helppo tehdä 

Tuemme sekä laadun että prosessien kehittämistä ja johtamista. Lähtökohtamme on aina kustannusvaikuttava toimintapa. Asiantuntijatyön lähtökohtana käytämme mukailemaamme BSC-viitekehystä (Balanced Scorecard)​. ​Se on tavoitejohtamisen periaatteelle kehitetty lähestymistapa, jossa asiakas-, prosessi-, henkilöstö- ja talousnäkökulmat ovat tasapainossa. Näkökulmien onnistunut johtaminen varmistaa osa-alueiden tavoitteellisen tasapainon toteutumisen. Onko nämä osa-alueet tasapainossa omassa organisaatiossasi? 

Sote-asiantuntijamme ovat organisaatiosi kumppani laajalla osaamisalueella 

Asiantuntijapalvelut räätälöidään analyysimenetelmiemme runsaasta valikoimasta. Monipuolinen tarkastelu on onnistuneen konsultoinnin edellytys. 

  • Asiakasanalyysit: toimintakyvyn arviointi, hoito- ja palvelusuunnitelmien auditointi, palveluohjauksen kehittäminen, digitaalisten palveluiden kehittäminen.  
  • Prosessianalyysit: hoitoketjujen kehittäminen lean-periaatteella, kriteereiden ja toimintamallien yhtenäistäminen.  
  • Henkilöstöanalyysit: yksilöiden ja työyhteisön kehittäminen työhyvinvointi ja työsuojelu.  
  • Talousanalyysit: kustannusvaikuttavuuden, taloudellisen riskin ja kompensaatiotason arviointi ja tuottavuusanalyysit  
  • Johtamisen ja muutosjohtamisen tuki: strategiat, auditointi, laadunhallinta, valvonta, omavalvonta ja itsearvioinnin palvelut.  

Sote-konsultointi löytää ratkaisut ja tuloksellisen tavan toimia 

Asiantuntijapalvelumme kattavat sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden konsultoinnin koko palvelu- ja hoitopolun osalta. Toimimme kumppanina julkisella sekä yksityisellä sektorilla. Kumppanina meillä on satoja organisaatioita ja toteutamme sotesektorille sekä jatkuvia että määräaikaisia projekteja.