Tiesitkö, että alueen käyttötarkoituksen muuttuessa kohteen käyttöhistoria ja maaperän pilaantuneisuus kannattaa huomioida jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa? Pilaantuneen maaperän tarkoituksenmukainen kunnostaminen on olennainen osa kiinteistökehitystä ja maankäytön suunnittelua. Oikein mitoitetuilla toimenpiteillä ja maamassojen hyödyntämisellä varmistetaan kustannustehokkaat, kestävät ja turvalliset ratkaisut.

Riskiarvioperusteinen pilaantuneen maaperän kunnostus

Menneiden vuosikymmenten aikana maaperään on monin paikoin päätynyt haitta-aineita ja alueiden käyttötarkoituksen muuttuessa pilaantunut maaperä on kunnostettava. 

Riittävät ja laadukkaat haitta-ainetutkimukset sekä haitta-aineiden aiheuttamien riskien arviointi on koko hankkeen lähtökohta ja pohja kestäville kunnostusratkaisuille. 

Määrittämällä kunnostustavoitteet riskiarvioperusteisesti vältytään ylimitoitetuilta toimenpiteiltä. Innovatiivisten paikan päällä suoritettavien in situ -kunnostusmenetelmien käyttäminen perinteisen massanvaihdon rinnalla tai sijaan vähentää kaivuutöitä, pienentää päästöjä ja on kustannustehokasta. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti maamassojen ja jätteiden hyödyntämisellä saavutetaan sopivissa kohteissa selkeitä hyötyjä.

Pilaantuneen maaperän asiantuntija

Löydämme jokaiseen kohteeseen yksilöllisesti parhaiten soveltuvat ratkaisut huomioiden kustannustehokkuuden, aikataulun, kohteen tulevan käytön sekä kiertotalouden.

Olemme tehneet pilaantuneeseen maaperään liittyviä suunnittelutehtäviä jo yli kahdenkymmenen vuoden ajan ja olemme yksi alan kärkitoimijoista. Monipuolinen kokemuksemme ja vahva paikallistuntemuksemme mahdollistavat parhaan lopputuloksen. 

Tutustu PIMA-palveluihimme Kalasataman alueella

Palveluvalikoimamme on koko hankkeen elinkaaren kattava:  

  • Maaperän, sedimentin, pohjaveden ja huokoskaasun haitta-ainetutkimukset
  • Kunnostussuunnittelu, lupamenettelyt
  • Terveys- ja ympäristöriskiarviot
  • Päästöjen kulkeutumisen mallinnus ja vaikutusarviointi
  • Kunnostuksen valvonta, jälkiseurannat
  • Massojen hyötykäyttö ja loppusijoitus
  • Eriste- ja suojarakenteiden suunnittelu
  • Kemikaalionnettomuuksien torjunta
  • Työturvallisuuskoordinointi ja työsuojeluriskiarviointi

Tutustu klooratuilla LIUOTTIMILLA PILAANTUNEEN MAAPERÄN JA POHJAVEDEN KESTÄVÄän KUNNOSTUkseen

Ympäristönäkökulmat ovat osa vesirakennushankkeita

Vesirakennustöiden yhteydessä ruopataan usein sedimenttejä. Ruoppausmassojen sijoittamisen suunnittelua varten sedimenttien haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää. Vesirakennustyöt edellyttävät myös vesilainmukaisen luvan. Ympäristön kunnostuspalveluihimme kuuluu lupatarpeen selvittäminen ja vesilupahakemussuunnitelman laatiminen, sedimenttien pilaantuneisuusselvitykset, haitta-aineiden aiheuttamisen riskien arviointi vesistöissä, erilaisten vesirakennustöiden suunnittelu ja työnaikainen valvonta. Arvioimme myös ruoppausmassojen sijoittamisen ja hyödyntämisen vaihtoehdot sekä niiden toteuttamiskelpoisuuden ja taloudellisuuden.

Ota yhteyttä - kerromme mielellämme lisää siitä, miten maaperäpalvelumme auttavat alueiden vastuullisessa kehittämisessä!