Energiaomavaraisuus herättää kiinnostusta myös kotitalouksissa, mutta suurimmat vaikutukset sen avulla saadaan aikaan kunnissa ja kaupungeissa. Energiaomavaraisuus parantaa energiavarmuutta ja on osaltaan auttamassa ilmastonmuutoksen torjunnassa. Omavaraisuutta lisäävä energiantuotanto tarkoittaa käytännössä siirtymistä viisaampaan energiajärjestelmään.

Lähdelämmön avulla kohti energiaomavaraisuutta

Lähdelämpö on energiamuoto, joka hyödyntää paikallisia lämmönlähteitä ja minimoi ostoenergian tarpeen.

Lähdelämmöllä luodaan ihanteelliset lämpöolosuhteet hyödyntämällä paikallisia lämmönlähteitä ja minimoimalla ostoenergian tarve. Henkilöiden, ikkunoista tulevan auringon, valaistuksen ja sähkölaitteiden lämpö kierrätetään tilojen ja käyttöveden lämmittämiseen. Ylijäävä lämpö varastoidaan maaperään ja käytetään lämmittämiseen. Valoisaan aikaan sähköä tuotetaan aurinkoenergialla.

Lähdelämmön perimmäisenä ajatuksena on hyödyntää kiinteistön lämmönlähteitä, joita ovat esimerkiksi jäähdytyksessä kerätty lämpö sekä tekojäistä tai -nurmista kerätty aurinkolämpö.

Lähdelämmön teknisessä toteutuksessa erilliset kaukolämpö- ja kaukojäähdytysverkostot korvautuvat yhdellä putkiparilla, jota kutsutaan lämpöväyläksi. Lämpöväylän avulla matalalämpötilaista lämmitysenergiaa siirretään kaksisuuntaisesti kiinteistöjen välillä.

 

Mika Autiopellon puheenvuorosta (16.4.2021) saat tiiviin katsauksen lähdelämpöön ja sen hyödyntämiseen muun muassa rakenteilla olevassa Pakilanpuiston kouluhankkeessa Helsingissä.

Lataa tallenne

Lähdelämmöllä luodaan hiilineutraaleja kiinteistöjä

Lämmitysenergia jalostetaan vasta kiinteistöissä niiden vaatimia lämpötilatasoja vastaavaksi, minkä ansiosta siirtohäviöiden määrä saadaan minimoitua. Tilojen jäähdytys lähdelämmön avulla tarkoittaa kiinteistöjen tuottaman hukkalämmön elinkaariedullista kierrättämistä kiinteistöjen välillä lämpöväylää hyödyntäen sekä ylimääräisen lämmön kausivarastointia maaperään lämpökaivoilla. 

Kesäisin lämpökaivoja ladataan ikkunoiden läpi tulevalla aurinkolämmöllä hyödyntäen lämmönkeruujärjestelmää. Lämmönpumppausjärjestelmän kuluttama sähkö tuotetaan aurinkosähkönä ja näin pienennetään ostosähkön tarvetta. Aurinkosähköllä tuotetaan myös osa rakennuksen valaistus- ja laitesähköstä. Kylminä kuukausina, jolloin lämmönkeruujärjestelmällä ei saada riittävästi lämpöä, hyödynnetään tilojen lämmityksessä maaperään varastoitunutta lämpöä.

Lähdelämmöllä tavoitellaan optimaalista ratkaisua tilojen lämmittämiseen energia-omavaraisesti sekä ratkaisun jalostamista rakennusten energiatarpeen tyydyttämiseksi paikallisilla energialähteillä, mikä tarkoittaa käytännössä hiilineutraalisuutta.

Tavoitteenamme on vaikuttaa lähdelämpöratkaisulla ensisijaisesti koulujen, ulkotekonurmien ja tekojäiden energiatehokkuuteen ja näin toteuttaa elinkaarikustannustehokkaita ratkaisuja. Tapauskohtaisesti mitoitetut lähdelämpöön perustuvat energiajärjestelmät ovat ostoenergia-, käyttö- sekä ylläpitokustannuksiltaan edullisempia ja ennen kaikkea energiaomavaraisia. 

 

Joko teillä on lämpöväylä?

Lue blogi