Opetushallituksen toimitilavisualisointi

Tietomallinnus (BIM) ja XR-palvelut

Tietomallinnuksen hyödyntäminen suunnittelussa ja rakentamisessa on nykyään yksi onnistuneen rakennushankkeen kulmakivistä. Tietomallit ja tietomallinnus tehostavat tiedonjakoa ja -vaihtoa ja varmistavat laadun. Lisäksi tietomalleihin tallentuu rakennuksen tai rakenteen elinkaaren kannalta olennaista tietoa.  

Tietomallit luovat vakaan pohjan rakentamishankkeelle

Tietomallit mahdollistavat luotettavan tiedon välittämisen ja taltioimisen hankkeen elinkaaren joka vaiheessa, ensimmäisistä luonnoksista purkamiseen ja kierrätykseen. Tietomalli ja -mallintaminen toimii yhteistyön välineenä, mutta se on myös ajattelutapa ja prosessi, jolla varmistetaan onnistunut investointi. Keskiössä on tiedon oikea-aikainen jakaminen, sujuvan yhteistyön varmistaminen, suunnitelmien yhteensovittaminen ja oikealla tavalla määritelty tiedon tallentaminen.

Tietomallien avulla monimutkaisiakin rakenteita voidaan esittää ymmärrettävästi ja havainnollisesti.

Tietomalleja voidaan käyttää suunnittelun lisäksi esimerkiksi rakennuksen käytönaikaisessa ylläpidossa ja elinkaaren aikaisten muutosten tallennusalustana. Hyödynnämme lähtötieto- ja tietomalliaineistoa monipuolisesti visualisoinneissa ja XR-palvelutuotteissa, jotta hankkeen kannalta merkittävät asiat voidaan viestiä sidosryhmille merkityksellisellä tavalla.

Kiinnostuitko?

OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ – katsotaan yhdessä, kuinka voimme auttaa!

Tutustu tarkemmin tarjontaamme palveluiden omilta sivuilta: 

Kompassi-menetelmä tukee asiakaskohtaamista
Tietomallinnuksen lähtötiedot

Lähtötieto- tai inventointimalli takaa sujuvan suunnitteluvaiheen ja vähentää muutoksia sekä sen kautta myös kustannuksia koko rakentamishankkeen ajan aina suunnittelusta rakentamiseen. 

FCG Kompassi ja Ainoa-menetelmä
Tietomallikoordinointi

Tietomallikoordinoinnissa keskeistä on mallinnettujen suunnitelmien laadunvarmistus niin, että työmaalle päätyy mahdollisimman vähän virheitä ja niistä aiheutuvia odottamattomia kustannuksia.

FCG tutkimuspalvelut
Tietomallistrategia ja johdon tuki

Tietomallit tukevat hankkeen tavoitteita, mutta myös rakennuksen elinkaaren myöhempiä vaiheita. Oikeat työtavat tuovat säästöjä ja parantavat laatua.

FCG Infra
Visualisointi

Mikä tahansa monimutkainen ilmiö, prosessi tai toimintamalli on helpommin ymmärrettävissä visualisoinnin avulla. Hyvin tuotettu visualisointi parantaa katsojan ymmärrystä tarkasteltavasta kohteesta. 

Tutustu asiakasesimerkkeihimme: 

Autamme hyödyntämään tietomallipohjaista tietoa juuri sinun tarpeisiisi sopivimmalla tavalla hankkeen elinkaaren joka vaiheessa. 
Ota yhteyttä!